Tere.

Leidsin täna internetist sellise artikli:

https://arileht.delfi.ee/artikkel/96448031/soome-parkimistrahve-parast-kolme-aastat-enam-sisse-nouda-ei-voi/kommentaarid

...

Ise olen varasemalt olnud näiteks sellisel arusaamisel:

Soomes eraaladel tehtud parkimistrahvid, mida nõutakse sisse Eestis

Teema on emotsioone ning paljudes ka siirast muret ja õigusvalu tekitav ja seega siinkirjutaja muudkui õpib asja ning paneb siia jooksvalt kirja, mis võiks aidata asja mõista. 

1. Üks austusväärne Eestis asuv Inkassofirma on asunud sisse nõudma Soomes eraaladel tehtud parkimise leppetrahve ehk parkimistrahve.

1.1. Need parkimistrahvid on siis tehtud nö eraaladel ehk eraõiguslikul alal parkimise eest.

 ...

2. Soome õiguse järgi võib põhimõtteliselt selliseid parkimistrahve teha, ning selleks on vastavate õigusnormide ja õigusnormide tõlgenduste järgi oma kord.

2.1. Siinkirjutaja on seisukohal, et kõige paremini tuleb see kord välja Soomes tegutseva Kõrgeima Kohtu (Korkein Oikeus) lahendiga:

KKO:2010:23.

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2010/20100023?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=KKO%3A2010%3A23

2.1.1. Kui lugeda mh läbi selles lahendis allpool punktid  1-17, siis peaks nii mõnigi küsimus vastuse saama.

...

3. Nüüd mõned küsimused, mis on tekkinud parkimistrahvi saanud Isikutel (väidetavad Võlglased), ning millele siinkirjutaja muudkui otsib ja täiendab vastuseid:

3.1. Kas Eestis asuv Inkassofirma saab neid parkimistrahve sisse nõuda?

3.1.1. See on väga hea küsimus.

- Vastus on hetkel, et nii ja naa.

- Kuid kui Ta seda teeb, siis Ta peab seda tegema põhiosas Soome õiguse alusel, osad vastavatest seadustest on kirjas ülalnimetatud kohtulahendis ja osa nn parkimistrahvi kviitungil. 

- Siinkirjutaja on hetkel seisukohal, et aegunud (3 aastat aegumise aeg, kui vahepeal ei ole aegumine katkenud) nõudeid ei saa sisse nõuda, ka Eestis asuv ja tegutsev Inkassofirma.

- Igat juhtumit tuleks muidugi ka eraldi vaadelda.

3.1.2. Siinkirjutaja on viitab, et vähemalt osadel juhtudel on nn parkimistrahvi kviitungile kirjutatud selline lause:

 „Erääntynyt saatava peritään saatavien perinnästä annetun lain (513/ 1999) mukaisesti“. 

Tõlge (Google translate abil):

Tähtaja ületanud nõue nõutakse sisse vastavalt võlgade sissenõudmise seadusele (513/1999)“.

- Seega saab esmaselt eeldada, et kui Eesti tegutsev Inkassofirma nõuab nimetatud kviitungil märgitud parkimistrahvi, siis Ta peab seda tegema lähtuvalt nimetatud Soome seadusest. 

...

3.2. Kas Inkassofirma salvestab telefonikõnesid väidetavatele võlglastele?

- Siinkirjutajani on jõudnud teave, et vähemalt osadel juhtudel salvestab jah.

- Kui jah, kas Inkassofirma kasutab neid lindistusi, et tõendada et väidetav võlgnik on teate kätte saanud, et saavutada parkimise võla aegumise katkemine?

- Siinkirjutaja eeldab hetkel, et inkassofirma võib neid salvestusi kasutada vastavaks tõendamiseks, ET KOLMEAASTANE AEGUMINE KATKEKS.

...

4. Küsimus, lähtuvalt punktis 3 äratoodust:

4.1. Kas parkimistrahvi väidetavale Võlglase kasuks kehtib Soome seadus vastavates osades ehk  "Laki saatavien perinnästä"? (ehk siis "Võlgade sissenõudmise seadus")

- Siinkirjutaja eeldab, et jah, kuigi mõned asjad võivad olla erinevad eraisikute ja väidetavate juriidilistest isikutest väidetavate võlglaste osas. Asi vajab jätkuvat uurimist:).

- Näide seadusest: 

a) Vanhentunutta  tai muusta syystä lakannutta saatavaa ei saa periä;

Siinkirjutaja tõlge: "Aegunud või muul viisil mitte sissenõutavat nõuet ei saa inkassomenetluses sisse nõuda."

 

...

Siinkirjutaja jätkab soome parkimistrahvide osas vastuste otsimist, et saada õigusselgust, mis võiks aidata leevendada selguse puudumisest tuleneda võivat õigusvalu

Aare Nahk, juriidiline abimees

NB! Eesti Vabariigis tegutsev Andmekaitse Inspektsioon on vastanud siinkirjutaja selgitustaotlusele mh järgmiselt:

 "Soomes saadud parkimistrahvile kohaldub Soome materiaalõigus."

NB! Kui Teil on mõni soome parkimistrahvi asi esile kerkinud, mida nõutakse sisse Eestis, võtke siinkirjutajaga julgelt ühendust, vaatame asja koos üle ja vajadusel teeme näiteks Inkassofirmale vastulause.

NB! Kui Teil on nüüd küsimus, et kas ja kui siis millistel alustel (põhjendatud õigustatud huviTranspordiamet väljastas vastava sõidukiomaniku andmed, siis siin on natukene lugemist: 

https://transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/andmed/liiklusregistrist-andmete-valjastamine

Siinkirjutaja on hetkel seisukohal, et seda põhjendatud õigustatud huvi tuleb kontrollida eelkõige Soomes õiguse alusel, kaasates nii ülalnimetatud Soome Kõrgeima Kohtu (Korkein oikeus) lahendi,

KKO:2010:23, eriti punktid 1-17:

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2010/20100023?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=KKO%3A2010%3A23

Kui ka nn tarbijavaidluse korral Soome Tarbijakaitseameti (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) soovituslikud selgitused, näiteks siin:

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/ajoneuvon-vika-tai-puute/pysakoinninvalvonta/

 

...

NB! Ülalnimetatud tekst ei ole käsitletav õigusabina, vaid on ainult siinkirjutaja poolt käesoleva hetke seisuga kokku kogutud teave (vähemalt osaliselt oletuslik), mida iga Kasutaja kasutab omal vastutusel.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba