Tere.

 

Teema on emotsioone tekitav ja seega siinkirjutaja muudkui õpib asja ning paneb siia jooksvalt kirja, mis võiks aidata asja mõista. 

 

1. Üks austusväärne Eestis asuv Inkassofirma on asunud sisse nõudma Soomes tehtud parkimistrahve.

1.1. Need trahvid on siis tehtud nö eraõiguslikul alal parkimise eest, ehk nö parkimistasu oli jäänud tasumata.

1.2. Esimene asi, mida võiks sellise trahvikviitungi saamisel teha on tutvuda selle Soome Kõrgeima Kohtu lahendiga (Korkein Oikeus), siin võib olla võti nende parkimistrahvidega seotud  olukorra mõistmiseks:

KKO:2010:23.

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2010/20100023?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=KKO%3A2010%3A23

1.2.1. Kui lugeda läbi selles lahendis allpool punktid  1-12, siis peaks nii mõnigi küsimus vastuse saama.

 

2. Nüüd mõned küsimused, mis on tekkinud trahvi saanud isikutel (väidetavad võlglased), ning millele siinkirjutaja veel otse ja üheselt vastata ei oska:

 

1) Kas Eestis asuv Inkassofirma saab neid trahve sisse nõuda?

* Siinkirjutaja on hetkel seisukohal, et saab.

 

1.1) Kui Saab, siis kas Eesti või Soome seaduse järgi?

* Siinkirjutaja on seisukohal, et põhiosa Soome seaduse järgi, kuid siin võib-olla mõningaid kohti, kus võib vaja olla vaadata ka Eesti seadust.

 

1.2) Kui Soome seaduse järgi, siis miks nõutakse viivist Eesti seaduse järgi?

* Siinkirjutaja ei ole veel saanud aru sellest, jah mõningal juhul ta on näinud, et nii tehakse.

- Siinkirjutaja uurib asja.

 

 ...

 

2) Kas Inkassofirma salvestab telefonikõnesid väidetavatele võlglastele?

* Siinkirjutajani on jõudnud teave, et vähemalt osadel juhtudel salvestab jah.

2.1.) Kui jah, kas Inkassofirma kasutab neid lindistusi, et tõendada et väidetav võlgnik on teate kätte saanud, et saavutada parkimise võla aegumise katkemine?

* Siinkirjutaja eeldab hetkel, et inkassofirma võib neid salvestusi kasutada vastavaks tõendamiseks.

 

 ...

 

3) Kas Soomes elavate ja asuvate väidetavate Võlglastele kasuks kehtib Soome seadus vastavates osades ehk  "Laki saatavien perinnästä"?

* Siinkirjutaja eeldab, et jah, kuigi mõned asjad võivad olla erinevad eraisikute ja väidetavate juriidilistest isikutest väidetavate võlglaste osas. Asi vajab veel uurimist:).

- Natukene keeruliseks jääb aga see vastus hetkel  Eestis elavate ja asuvate võlgnike suhtes, kuid näiteks Eestis kehtib hea usu põhimõte, mis aitab ka olukorda reguleerida. 

 

Näiteks:

a) Vanhentunutta tai muusta syystä lakannutta saatavaa ei saa periä;

b) Velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä.

Jos velallinen pyytää erittelyn tai selvityksen useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla on oikeus saada velalliselta kohtuullinen korvaus erittelyn tai selvityksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista;

c) Tämän lain mukaista perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa. 

Perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, jos velallinen ei esitä kiistämiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta velallisen maksuvelvollisuuteen;

 

...

Siinkirjutaja jätkab soome parkimistrahvide osas vastuste otsimist, et saada õigusselgust, mis võiks aidata leevendada selguse puudumisest tuleneda võivaid õiguskannatusi

Aare Nahk, juriidiline abimees

NB! Kui Teil on mõni soome parkimistrahvi asi esile kerkinud, võtke siinkirjutajaga julgelt ühendust, vaatame asja koos üle ja vajadusel teeme näiteks Inkassofirmale vastulause.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba