1. Osutan õigusabi - ajan õigusasju kõigis õigusvaldkondades ja õigusasjades, kus olen pädev toimetama.

1.1. Selleks kogun ja töötlen õigusteavet ning koostan õigusdokumente;

1.1.1. Ning käin vastavates sündmus- ja toimumiskohtades.

...

2. Ajan muu hulgas järgmiseid õigusasju:

- tsiviilkohtumenetlusega seotud kohtuasju;

- kohtueelse kriminaalmenetluse ja kriminaalkohtumenetlusega seotud kohtuasju;

- haldusmenetlusega seotud asju, sh maakatastri asju;

- väärteomenetlusega seotud asju;

- notariaaltoimingute ja erinevate registritega seotud asju;

- võlakohustustega seotud asju:

inkassofirmadega seotud asju;

võlateadete avaldamisega seotud asju;

täitemenetluse ja kohtutäituritega seotud asju;

pankrotimenetlusega seotud asju;

- andmete avaldamisega seotud asju;

- lepingute ettevalmistamise, täitmise ja nende üle vaidlemise asju;

- tarbijakaitsega seotud asju, sh käin Tarbijavaidluste Komisjonis;

- kahju ja kulude hüvitamisega seotud asju;

- varjatud puudustega seotud asju;

- ehitusasju, sh:

ehitusvaidlustega seotud asju;

kasutuslubadega seotud asju;

- korteriühistute asju;

- üüriasju, sh käin Üürikomisjonis;

- tegevuslubade asju;

- perekonnaasju;

- pärimisasju;

- äriasju:

firmade ost-müük (osade ja/või aktsiate kaudu; ettevõtte ost-müük);

firma dokumentide sh koosoleku protokollide kavandite valmistamine jne;

lepingutega seotud asju;

muid, juriidiliste küsimustega seotud äriasju;

- kindlustusasju;

- kinnistuasju;

- tööasju, sh käin Töövaidluskomisjonis;

- Soomega seotud õigusasju;

- jne.

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba